Κλείστε Ραντεβού!

    Ανακαίνιση: Πόσο θα μου κοστίσει τελικά ένα ολοκληρωμένο μπάνιο;