Κλείστε Ραντεβού!

    Κάντε τον νιπτήρα και τον νεροχύτη σας να μην βουλώσουν ποτέ! - Homemakers